Advokatfirmaet

DA MNA

 

 

Formalia

Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA er registrert i det norske foretaksregisteret med nummer NO 989 874 810 MVA.

Yrkestittelen "Advokat" er beskyttet i Norge. Ordet "advokat" brukes av advokatfirmaet Sunde § Sunde DA, i kraft av at Hans Edvard Sunde den 26. mars 2002, etter å ha avlagt juridisk embetseksamen, bestått det såkalte "advokatkurset", ført tre saker for retten og mer enn to års praksis som advokatfullmektig, fikk bevilling som advokat av det norske Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Bevillingen kan ses her.

Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA er medlem av advokatforeningen. Hans Edvard Sunde er ansvarlig advokat i firmaet.

Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA har stilt obligatorisk sikkerhet som dekker yrkesansvaret som advokat (kr. 5 millioner) og eiendomsmegler (kr. 30 millioner). Eventuelle krav mot Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA er dekket av forsikring nr. 30368310 i Chartis forsikring. Det er ingen geografiske begrensninger i forsikringen. 

Alle advokater skal følge reglene for god advokatskikk. Dersom reglene brytes kan det klages til advokatforeningen her. Her kan det også klages over salærets størrelse.

Eiendomsmegling i Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA utføres med advokat Hans Edvard Sunde som fagansvarlig og som ansvarlig mekler. Eventuelle klager i forbindelse med selskapets eiendomsmegling bes rettet til fagansvarlig. Dersom dette ikke løser saken, kan saken bringes inn for en særskilt klagenemd. Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA er tilsluttet Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, (Eiendomsmeglingsnemda.)

Regnskapene til Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA og alle regnskaper vi er betrodd fra klienter, er til enhver tid ajourført av autorisert regnskapsfører i firmaet Warholm regnskap. Regnskapene til advokatfirmaer er underlagt særskilte revisjonsregler. Revisor for Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA er Beckmann Lundevall revisjon.