Advokatfirmaet

DA MNA

 

Salærsatser

 

Konsultasjon

Først møte/telefon med inntil en halv times presentasjon av oppdraget samt prisoverslag fra vår side.

GRATIS

Arbeid for privatperson

Kr. 1.250,- per time inklusive merverdiavgift.

Arbeid for næringsdrivende Kr. 1.600,- pluss merverdiavgift.

Reise i forbindelse med arbeidet

Kr. 500,- per fraværstime og kr. 3,- per kjørte kilometer og/eller dekking av andre reiseutgifter.

Eiendomsmegling

Salgsprovisjon 2,4 % av salgssummen eks. mva. og 3 % av salgssummen inkl. mva. + refusjon av våre utlegg.

Utleieprovisjon 10 % + mva. av første års leie.