Advokatfirmaet

DA MNA

 

 

Historie

1957    

Firmaet ble grunnlagt i 1957 av advokat Hermund Sunde (1925-2009). 

Taklo.jpg (1207222 bytes)

(Hermund Sunde, fotografert på Bekkestua 19. mars 2009)

Hermund Sunde ble cand jur. våren 1951 og var dommerfullmektig og senere konstituert sorenskriver i Tune. Senere var han advokatfullmektig hos advokat Greve i Bergen (senere TKGL, og Thommessen) og hos høyesterettsadvokat Henrichsen i Oslo. 

Hermund Sunde startet firmaet i 1957 som enkelmannsforetak, men Sunde har tidvis drevet i kontorfelleskap med andre advokater.

1980    

I 1980 gikk Hermunds bror, Olaf Sunde (1915-1981), cand. jur. 1941, inn i foretaket. Olaf Sunde var sjef for LOs juridiske kontor. Da han ble pensjonert i 1980 gikk han inn i firmaet. 

(Olaf Sunde, fotografert ca. 1960)

 Man opererte i 1980 med følgende firma:

2000

Fra og med år 2000 begynte Hans Edvard Sunde, cand.jur 1999, (Hermunds sønn) som advokatfullmektig i firmaet.

Slogen.jpg (1874562 bytes)

(Hans Edvard Sunde, fotografert på Slogen i 2007)

 

2006

Etter snart 50 år i Oslo sentrum flytter firmaet fra Oslo 1 og tradisjonen videreføres på Bekkestua i Bærum.

Advokatfirmaet Sunde § Sunde DA MNA startet virksomheten i nye lokaler fra og med 1. april 2006. 

Budstikkaliten.jpg (980536 bytes)

2009

Fra og med 2009 ble Hermund Sunde offisielt pensjonist og Hans Edvard Sunde driver selskapet videre alene. Hermund Sunde var likevel innom kontoret daglig. Hermund Sunde døde 8. oktober 2009.

bok 037.jpg (1337124 bytes)

Hermund Sunde (tv) og Hans Edvard Sunde, fotografert på kontoret på Bekkestua 8. juni 2009. 

2010

Advokat Evy Allén Sivertsen, som er spesialist på arv og skifte, har flyttet inn på kontoret og driver i kontorfellesskap med Hans Edvard Sunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor finnes en liste over saker som er ført av oss og som har endt med avgjørelser i Høyesterett:

Avgjørelser av Høyesterett

Type avgjørelse

Prosessfullmektig

Tema Referanse
Furusjødommen Dom Hermund Sunde Eiendomsrett vs. fiskerett Rt. 1979/1421
Pakkseddeldommen Dom Hermund Sunde Eiendomsrett til solgt vare Rt. 1968/1188
Brannsprøytedommen

Dom

Hermund Sunde

Royalty Rt. 1967/727
Fjøsrøkterdommen

Dom

Olaf Sunde

Erstatning, objektivt ansvar Rt. 1957/25
Beitedommen Dom Olaf Sunde Eiendomsrett vs. beiterett Rt. 1963/190
BMV-dommen Dom Olaf Sunde Foreningsrett Rt. 1967/336
Dom om oppsigelsestid ved ferie Dom Olaf Sunde Arbeidsrett Rt-1967-468
Dom om erstatning for forsinket utdanning Dom Olaf Sunde Foreningsrett Rt. 1967/1073
Dom om gyldigheten av foreningsvedtak Dom Olaf Sunde Foreningsrett Rt. 1967/1073
Dom om eksklusjon av foreningsmedlem Dom Olaf Sunde Foreningsrett Rt. 1969/1129
Dom om abeidstid og ferie Dom Olaf Sunde Arbeidsrett Rt. 1973/103
         
(Ankeerklæring) Kjæremålsavgjørelse Olaf Sunde Formkrav til anke Rt. 1978/1563
(Arbeidsrett ved konkurs/virksomhetsoverdragelse) Kjæremålsavgjørelse Hermund Sunde Arbeidsrett Rt. 1986/320
(Ankeerklæring) Kjæremålsavgjørelse Hans Edvard Sunde Formkrav til anke Rt. 2002/983